HAVPLAST

 

EN UDSAT KYST

Vi kender ikke de præcise tal på mængden af plast, som strander på den 300 kilometer lange jyske vestkyst. En del bliver taget med af havet igen eller begraves under sandet – men det skønnes, at 1.000 tons affald hvert år strander på Vestkysten. Affaldet er grimt, og udover, at det skæmmer de smukke strande, er det til gene og fare for dyr og mennesker. Fugle, fisk og havpattedyr spiser eller vikles ind i havplasten og gennem fødekæden når plastikken og de kemikalier, den fører med sig, også frem til vores spiseborde.

 
IMG_4448.JPG
 

En stor del af affaldet, der ender på den jyske vestkyst, kommer fra storbyer og industrier og er ført op i Nordsøen med havstrømme. Derfor er det ofte plastik i form af vatpinde, balloner, vandflasker og fødevareemballage, vi finder. En anden betydelig del af affaldet stammer fra fiskeindustrien i Nordsøen. Det er typisk gamle fiskekasser, dunke, garn, handsker og reb, der bevidst eller ved uheld ender i havet. 

Man finder strandet havplast langs hele vestkysten, men bund- og strømforhold i havet gør, at havplasten ofte samles og strander på de samme steder – ved såkaldte ”plastik-hotspots”.

 

EN AKTIV INDSATS

I STRANDET ønsker vi at finde håndgribelige måder at fjerne plast fra Vestkysten. Sammen med kystkommunerne, frivillige, institutioner og foreninger laver vi derfor lokale strandrensninger. På den måde kan alle hjælpe til med at indsamle plast fra strandene og sikre, at havplasten ikke ødelægger naturen. Samtidig arbejder vi for, at forskellige lokale aktører som kommunerne, fiskeriet og havnene også bidrager til indsamlingen af havplast.  

En vigtig del af vores mission er at arbejde for at havplast genanvendes, så vidt muligt. Derfor omdanner vi dele af den indsamlede plast til nye brugbare produkter med et stærkt budskab. Det gør vi i vores STRANDET.Lab og i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vi arbejder også for at indsamle og formidle viden om havplast. Det gør vi ved at indsamle og systematisere data om plasten, som strander langs kysten og gennem vores foredragsarbejde og skoletjeneste. Vi løser også kommunikationsopgaver for virksomheder, som ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme plastproblematikken til livs.

 
 
14.jpg